OK NON-PROFIT


Przedsiębiorstwo społeczne - transport dla osób defaworyzowanych, starszych i rodzin wielodzietnych

Dowiedz się więcej

Transport dla seniorów, osób wykluczonych i rodzin wielodzietnych


Jesteśmy spółką zależną od Fundacji Opiekun Prawny. Nasza misja to zapewnianie pracy osobom defaworyzowanym, a także świadczenie społecznych usług transportowych przede wszystkim na rzecz seniorów i rodzin wielodzietnych. Nasze przedsiębiorstwo nie działa dla zysku.

Zacznij!

Jeździj z nami!


Wspieramy pracowników!

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, wykluczone i długotrwale bezrobotne. Dzięki temu same zarabiają na utrzymanie swoich rodzin, nie musząc ubiegać się o zasiłki.

Dojazdy do służby zdrowia

Zapewniamy osobom potrzebującym dojazdy do aptek i placówek służby zdrowia. Zawsze oferujemy zaprowadzenie naszego podopiecznego z domu do samochodu i z samochodu do placówki.

Także dla niepełnosprawnych

Z naszych usług mogą korzystać także osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Oferujemy pomoc udzielaną przez przeszkolonych pracowników.

Kochamy pomagać innym!

Jesteśmy spółką non-profit, co oznacza że nie działamy z chęci zysku, a z chęci pomocy innym. Cała wypracowana nadwyżka jest przekazywana na cele społeczne.

Zajrzyj na stronę Fundacji Opiekun Prawny!

www.opiekunprawny.pl

Skontaktuj się z nami!


Ruszamy już wkrótce!

788 728 788
OK NON-PROFIT Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń


Spółka OK NON-PROFIT sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Marii Konopnickiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865302, REGON 387317688, NIP 9562364143, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 PLN, opłaconym w całości